Từ 1-7, cách xác nhận nơi cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi

Từ 1-7, cách xác nhận nơi cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 55/2021 hướng dẫn chi tiết thủ tục xác nhận thông tin cư trú khi sổ hộ...
Từ 1-7: Áp dụng hàng loạt quy định mới về nhập hộ khẩu vào nhà người thân

Từ 1-7: Áp dụng hàng loạt quy định mới về nhập hộ khẩu vào nhà người thân

Vắng mặt liên tục 12 tháng không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú

Vắng mặt liên tục 12 tháng không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú

Sổ hộ khẩu bị thu hồi, hết hiệu lực: Thực hiện thủ tục thế nào?

Sổ hộ khẩu bị thu hồi, hết hiệu lực: Thực hiện thủ tục thế nào?

Tách hộ khẩu sau ly hôn không cần vợ, chồng cũ đồng ý: Quy định tiến bộ, cần thiết

Tách hộ khẩu sau ly hôn không cần vợ, chồng cũ đồng ý: Quy định tiến bộ, cần thiết

Bán nhà quận 1 sang nơi khác sống, có được giữ hộ khẩu ở nơi cũ?

Bán nhà quận 1 sang nơi khác sống, có được giữ hộ khẩu ở nơi cũ?

Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo Luật Cư trú năm 2020

Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo Luật Cư trú năm 2020

4 cách khai báo tạm vắng để không bị xóa thường trú từ 1/7

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Công an về các trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu sắp có hiệu lực

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Công an về các trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu sắp có hiệu lực

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021

Từ 1-7: Áp dụng nhiều quy định mới đảm bảo quyền lợi cho người không có nơi cư trú rõ ràng

Từ 1-7: Áp dụng nhiều quy định mới đảm bảo quyền lợi cho người không có nơi cư trú rõ ràng

Từ ngày 1-7, tách hộ khẩu sau ly hôn không cần vợ, chồng cũ đồng ý

Từ ngày 1-7, tách hộ khẩu sau ly hôn không cần vợ, chồng cũ đồng ý

Những trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú?

Những trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú?

Các trường hợp bị xóa đăng ký hộ khẩu sau khi bán nhà

Các trường hợp bị xóa đăng ký hộ khẩu sau khi bán nhà

Từ 1/7, điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội, TP.HCM dễ dàng hơn

Từ 1/7, điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội, TP.HCM dễ dàng hơn

Từ ngày 1/7, điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội, TP. HCM dễ dàng hơn

Từ ngày 1/7, điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội, TP. HCM dễ dàng hơn

Muốn giữ lại hộ khẩu sau khi bán nhà, phải làm sao?

Muốn giữ lại hộ khẩu sau khi bán nhà, phải làm sao?

Những thay đổi BHYT hộ gia đình từ 1/7/2021

Những thay đổi BHYT hộ gia đình từ 1/7/2021

Từ ngày 1/7, điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội, TP. HCM dễ dàng hơn

Từ ngày 1/7, điều kiện nhập khẩu vào Hà Nội, TP. HCM dễ dàng hơn

Bán nhà sẽ bị xóa hộ khẩu trong một số trường hợp

Bán nhà sẽ bị xóa hộ khẩu trong một số trường hợp