Long Khánh - nối liền những mùa vui

Đó là chủ đề Cuộc thi Sáng tác ảnh năm 2024 do Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao thành phố Long Khánh phát động.

Các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của các hoạt động du lịch vườn cây; hình ảnh thân thiện, hiếu khách của người dân Long Khánh; ảnh thu hoạch, mua bán, trao đổi trái cây… từ thời điểm mùa trái cây Long Khánh từ năm 2023-2024.

Ảnh dự thi gửi về địa chỉ: traicaylongkhanh24@gmail.com. Ban tổ chức sẽ chấm ảnh công khai vào ngày 10-6. Những tác phẩm ảnh đẹp sẽ được lựa chọn tham dự Triển lãm Long Khánh - nối liền những mùa vui từ ngày 12-6 tại công viên Bia chiến thắng, phường Xuân An, thành phố Long Khánh.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202405/long-khanh-noi-lien-nhung-mua-vui-c5d4a36/