Long An tiếp tục dẫn đầu các tỉnh ĐBSCL về xuất khẩu

4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của 13 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt 8,4 tỷ USD, trong đó Long An dẫn đầu với 2,38 tỷ USD.

Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2024, 13 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long mang về 2,31 tỷ USD từ xuất khẩu hàng hóa, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Trong đó, Long An dẫn đầu với 659 triệu USD, tăng 13,6% YoY và chiếm 28,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của vùng.

Đứng thứ hai là tỉnh Tiền Giang với 525 triệu USD, chiếm 22,7%; tiếp đến là tỉnh Đồng Tháp với 214 triệu USD, chiếm 9,2%; TP Cần Thơ với 155 triệu USD, tỉnh Bến Tre với 142 triệu USD, tỉnh Sóc Trăng với 169 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của 6 địa phương trên đạt 1,86 tỷ USD, chiếm tới 80% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của 13 tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong số 13 tỉnh thành, tỉnh Trà Vinh có giá trị xuất khẩu thấp nhất với 30,9 triệu USD, tiếp đến là tỉnh Bạc Liêu với 33,2 triệu USD, tỉnh Hậu Giang với 52 triệu USD…

Trong tháng 4/2024, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận giảm 22,7% YoY về trị giá hàng hóa xuất khẩu, là địa phương có mức giảm lớn nhất trong vùng; tiếp đến là tỉnh Cà Mau với -10,5% YoY; tỉnh Kiên Giang với -8,7% YoY; tỉnh An Giang với -3,8% YoY và tỉnh Vĩnh Long với -1,2% YoY.

Ngược lại, tỉnh Sóc Trăng có mức tăng cao nhất với +40% YoY, tiếp đến là Hậu Giang với +24,6% YoY, Đồng Tháp +15,7% YoY; Bến Tre +14,3% YoY, Long An +13,6% YoY, Tiền Giang +13,3% YoY và Cần Thơ với +11,1% YoY.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mang về 8,4 tỷ USD từ việc xuất khẩu hàng hóa, tăng 16% YoY. Trong đó, Long An đạt 2,38 tỷ USD, là địa phương có kim ngạch lớn nhất và cũng là địa phương duy nhất có giá trị trên 2 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh này tăng 13,4% YoY. Tỉnh Tiền Giang là địa phương đứng thứ hai với 1,9 tỷ USD, tăng 19,8% YoY.

Ngoài nhóm tỷ USD, các địa phương khác bao gồm tỉnh Đồng Tháp mang về 831 triệu USD, tăng 22,9% YoY; Sóc Trăng với 554 triệu USD, tăng 29,5% YoY; Bến Tre với 520 triệu USD, tăng 16,9% YoY; Cần Thơ với 513 triệu USD, tăng 3,9% YoY ; An Giang với 417 triệu USD, tăng 16,7% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu của Vĩnh Long đạt 318 triệu USD, tăng 10,6% YoY; Kiên Giang với 291 triệu USD, tăng 16,7% YoY; Cà Mau với 261 triệu USD, tăng nhẹ 0,6% YoY; Hậu Giang với 207 triệu USD, tăng 29% YoY; Trà Vinh với 108 triệu USD, tăng 17,7% YoY.

Bạc Liêu là tỉnh duy nhất giảm kim ngạch xuất khẩu với -0,9% YoY, còn đạt 127 triệu USD.

Lê Hồng Nhung

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/long-an-tiep-tuc-dan-dau-cac-tinh-dbscl-ve-xuat-khau-post34696.html