Lộn xộn trên một đoạn phố

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    - Mua sách gì chị ơi? - Anh ơi! Cần loại gì sang đây em bán cho, giá phải chăng thôi! - Người đâu mà không có mồm! - Này chị kia! Chị bảo ai không có mồm? Đừng có mà láo!

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/175491