Lợi nhuận của TTC Sugar vượt kế hoạch

  Báo Nhân Dân
  6 liên quanGốc

  Theo Báo cáo tài chính quý II của năm tài chính 2021-2022 từ Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (TTC Sugar, mã CK: SBT), tính riêng quý II (1/10-31/12), doanh thu thuần của TTC Sugar đạt 4.990 tỷ đồng, tăng gần 28% so cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận gộp đạt 664 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ niên độ trước, tương ứng biên lãi gộp đạt 13,3%.

  Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa. (Ảnh: ttcsugar.com.vn)

  Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa. (Ảnh: ttcsugar.com.vn)

  Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong kỳ tăng cao gấp 2,6 lần cùng kỳ lên mức 337 tỷ đồng, trong đó phần lớn tiếp tục đến từ hoạt động giao dịch đường trên sàn giao dịch hàng hóa quốc tế.

  Theo TTC Sugar, trong thời gian qua, công ty đã thành công gia nhập thị trường hàng thế giới thông qua cánh tay nối dài "Trading house" - Nhà thương mại hàng hóa quốc tế. Nhờ vậy, Công ty có thể chủ động trong việc cân bằng "cán cân hàng hóa" với sản lượng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào cạnh tranh, bảo đảm lượng tồn kho hợp lý, từ đó hạn chế tối thiểu sự biến động về giá. Bên cạnh đó, chi phí tài chính lại được tiết giảm 20% xuống còn 171 tỷ đồng, kết quả kỳ này TTC Sugar ghi nhận lãi sau thuế vượt mức 241 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với quý II năm tài chính 2020-2021.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính, TTC Sugar ghi nhận 9.302 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 573 tỷ, tăng 72%; lãi sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 436 tỷ, tăng gần 52% so cùng kỳ.

  Trong niên độ tài chính 2021-2022, TTC Sugar đã đặt mục tiêu tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng nhẹ và giữ vững thị phần ở các phân khúc kinh doanh đã xây dựng. Doanh thu kế hoạch tăng 13%, tương đương 16.905 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 750 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa chặng đường, TTC Sugar đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu nhưng đạt tới 76% mục tiêu lợi nhuận. Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của TTC Sugar lần đầu tiên vượt mốc tỷ đô khi đạt 23.534 tỷ đồng, tăng 3.063 tỷ đồng so với đầu niên độ.

  Doanh nghiệp cho biết mảng đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu nửa đầu niên độ 2021-2022 với tỷ trọng 95%. Đơn vị đã đề ra chiến lược cân bằng sản lượng, chi phí nguyên liệu đầu vào, bảo đảm lượng tồn kho hợp lý giúp hạn chế tối thiểu sự biến động về giá của thị trường.

  Tại thời điểm cuối quý, tổng tài sản TTC Sugar tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng lên 23.534 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 1.823 tỷ đồng lên 2.402 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 1.240 tỷ đồng lên 1.675 tỷ đồng và khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 6.219 tỷ đồng lên 7.835 tỷ đồng.

  Bên cạnh khoản phải thu khách hàng thì TTC Sugar có các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn lớn 3.413 tỷ đồng, tăng thêm 400 tỷ so với đầu niên độ; phải thu ngắn hạn khác tăng thêm hơn 700 tỷ đồng lên 2.521 tỷ đồng.

  Về phần nguồn vốn, doanh nghiệp tăng 862 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn nhưng giảm 176 tỷ nợ vay dài hạn. Tổng nợ vay ở mức 10.077 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,06 lần.

  THƯƠNG MAI

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chungkhoan-doanhnghiep/loi-nhuan-cua-ttc-sugar-vuot-ke-hoach-684906/