Lợi nhuận 6 tháng của VSH tăng cao

    Gốc

    Trong quý 2/2008, VSH đạt 150,56 tỷ đồng doanh thu, tăng 76,5% so với cùng kỳ năm ngoái...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/7/200807221134340/chung-khoan/loi-nhuan-6-thang-cua-vsh-tang-cao.htm