Liên kết xúc tiến đầu tư trong khu vực

    Báo VnEconomy
    Gốc

    21 tỉnh phía Bắc trao đổi nhằm hình thành một quan điểm, nhận thức chung về xúc tiến đầu tư trong thời gian tới...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=4a8d21e3515c10&page=category