LG KG800 không kết nối được?

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Chào quý báo, tôi có cái LG KG800 Va Bluetooth jabra 1.0,2 loại này không kết nối được, tai nghe này lúc trước dùng cho máy Motorola V3 rất tốt, xin chỉ cho tôi các kết nối. Xin cảm ơn. manhtn_85@gmail.com...

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=54&subjectID=14242