Lép vế

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Kỳ này, đội tuyển Việt Nam xuất ngoại trong bộ com-lê sẫm màu trông chỉnh tề, quy củ hơn hẳn các lần trước. Lại cả cravat đồng màu, đồng chất với thầy Calisto nữa..

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/190124