Lập bốn trường đại học trình độ quốc tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ đã đồng ý về mặt chủ trương xây dựng bốn trường đại học trình độ quốc tế với vốn vay 400 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137009&sub=74&top=41