Lập bản đồ gien phụ nữ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Lần đầu tiên, các nhà khoa học tại Đại học Leiden, Tây Hà Lan, đã lập bản đồ toàn bộ chuỗi gien của một phụ nữ. Nhóm nghiên cứu này đã thông báo hôm 26-5: “Đây là phụ nữ châu Âu đầu tiên và là phụ nữ đầu tiên trên thế giới có bộ chuỗi DNA được công bố

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/226292.asp