Làng lưng còng, chân chữ bát

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Người dân trong làng Cẩm Thạch (thuộc huyện Cam Lộ, Quảng Trị) từ 50 tuổi trở lên đã phải chịu chứng bệnh lưng còng và chân đi chữ bát. Bởi suốt ngày từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm họ phải trằn lưng nhào bột, giã bột, ngồi hàng tiếng đồng hồ nặn ra từng con bún, rồi bê từng thúng bún nặng nề sắp vào chỗ đợi người chở đi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/8/96736.cand