Lạm phát của Trung Quốc cao nhất trong 12 năm

    Báo VTC News
    Gốc

    Với tỷ lệ lạm phát 8,7% trong tháng Hai, Trung Quốc đã ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong 12 năm qua và đây cũng là mối lo ngại thực sự của các nhà lãnh đạo nước này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239794/Default.aspx