Lạc quan nhưng không tự mãn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong năm 2007 và cả NĂM 2006, cái tên Việt Nam được gắn với rất nhiều mỹ từ, bởi những sự kiện trọng đại nâng tầm của Việt Nam trên trường quốc tế:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=40126