Kỷ lục nhập siêu

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Nhìn các số liệu, ngay cả những người lâu nay vẫn cho rằng nhập siêu là cần thiết cũng phải... giật mình...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=4f682f54e8960c&page=category