Kiến nghị thành lập ủy ban cải cách giáo dục

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong mấy năm gần đây, hội đồng tư vấn khoa học công nghệ thuộc Mặt trận vẫn có quan hệ với bên Bộ GD-ĐT để hiểu được chủ trương đường lối từng giai đoạn, từ đó, có thể góp ý những vấn đề ngành đang quan tâm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=119963