Kiểm tra "sức khỏe" cho đĩa cứng

    Gốc

    XHTTOnline: Đĩa cứng máy tính có thể nói là một trong những linh kiện quan trọng nhất vì chứa đựng toàn bộ những " tâm huyết " của bạn. Những linh kiện khác nếu hỏng thì bạn có thể mua, thay thế chứ nếu đĩa cứng hỏng thì dữ liệu của bạn sẽ đi tong....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=14976