Không cho phép trích nộp một phần học phí cho các phòng và sở GD-ĐT

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Đề nghị cho phép trích nộp một tỉ lệ từ nguồn thu học phí cho các phòng và sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT không đồng ý vì không phù hợp với quy định về quản lý và sử dụng học phí của Nhà nước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=118724