Kết nạp thêm 5 thành viên mới

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Chiều tối 26-10, phiên họp Đại hội đồng lần thứ 27 Hiệp hội Quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) với chủ đề “Thành phố, di sản và phát triển địa phương” đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Các vấn đề liên quan đến việc tiếp cận nguồn tài chính quốc tế và chính sách di sản đã chỉ rõ tầm quan trọng có tính chiến lược trong quá trình phát triển địa phương

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2007/10/127639