Intel không còn thiếu BXL Atom

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Đã có bằng chứng cho thấy BXL Atom giá rẻ mà nhiều nhà sản xuất hệ thống phải đối mặt mấy tháng trước không còn bị "thiếu hàng" nữa.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12119&chnlid=20&t=pcolarticle