Im lặng và lắng nghe

    Gốc

    Nếu đã là một chủ doanh nghiệp thành công, thì chắc chắn việc bạn phải biết rõ thời điểm nào nên im lặng và lắng nghe người khác nói. Nghệ thuật giao tiếp với mọi người trong công ty là hết sức quan trọng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17114