ILO công bố những dự báo mới về thất nghiệp toàn cầu và ở Việt Nam

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) – Theo dự báo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cơ quan Liên Hợp Quốc hoạt động trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề tại nơi làm việc, số người thất nghiệp trên toàn thế giới năm 2009 có thể tăng thêm trong khoảng từ 29,4 triệu đến 58,8 triệu người. Ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, con số này nằm trong khoảng từ 9 triệu đến 26,3 triệu người, so với năm 2007.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/209312