IATA gia hạn chứng chỉ an toàn bay cho Vietnam Airlines

    Báo VTC News
    Gốc

    Vietnam Airlines đã chính thức được Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế gia hạn chứng nhận về an toàn khai thác bay thêm hai năm, đến hết ngày 28/10/2009.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222903/Default.aspx