IAEA  thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo AFP, ngày 26-5, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế công bố tại Viên (Áo) một báo cáo  cho rằng, chính quyền Iran  chưa đưa ra được những bằng chứng thuyết phục để bác bỏ sự nghi ngờ rằng  Iran có thể đang nỗ lực sản xuất vũ khí hạt nhân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122927&sub=82&top=45