Huyền ảo với bộ sưu tập áo dài Dấu xưa

    Gốc

    Lễ hội Áo dài, với chủ đề Ấn và triện của cung đình Huế, tại Festival Huế 2008, đã diễn ra ở sân khấu cửa Hiển Nhơn, đại nội Huế, đêm 8-6.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/227838.asp