Hướng đến sự công bằng giữa các doanh nghiệp

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tổng LĐLĐ VN, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa hoàn tất dự thảo quy định việc trích nộp kinh phí Công đoàn trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nhân dịp này, phóng viên Báo Người Lao Động phỏng vấn ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206295.asp