Hưng Yên: Tăng cường quản lý về khai thác, kinh doanh cát sỏi trên tuyến sông Hồng và sông Luộc

Trước những tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc đi qua địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng yên đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Căn cứ vào kết quả đợt kiểm tra thực tế trên tuyến sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, thời gian qua hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên 2 tuyến sông này đã được quản lý đồng bộ và chặt chẽ. Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Chưa kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh; công tác quản lý của một số ngành chức năng, chính quyền địa phương còn thiếu quyết liệt; vẫn còn để xảy ra tình trạng nhiều bến bãi hoạt động không phép, xây dựng không đúng quy hoạch.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Công văn số 2711-CV/TU, xác định việc quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết và vận chuyển cát, sỏi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn liền với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan.

Hoạt động khai thác khoáng sản không kiểm soát đã gây sạt lở bãi sông ở thành phố Hưng Yên. (Ảnh tư liệu)

Hoạt động khai thác khoáng sản không kiểm soát đã gây sạt lở bãi sông ở thành phố Hưng Yên. (Ảnh tư liệu)

Theo đó, để tăng cường hiệu quả quản lý thì cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Cần tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản, bến, bãi bốc xếp, tập kết vật liệu xây dựng và vận chuyển hàng hóa; kiên quyết giải tỏa các bến, bãi trái phép không có trong quy hoạch và chấm dứt hoạt động của các bến, bãi không có giấy phép, kể cả bến hành khách.

Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, mốc giới, trữ lượng cát của các mỏ. Nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quản lý địa bàn.

Đánh giá hiệu quả hoạt động, việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tác động đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và trong từng giai đoạn. Khai thác, đánh giá trữ lượng của các mỏ cát mới, các mỏ cát đã khai thác hết; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa các mỏ cát trong quy hoạch vào khai thác theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất vùng bãi sông Hồng, sông Luộc; kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép, công trình xâm phạm hành lang an toàn đê điều và các vi phạm pháp luật. Kiểm tra, thanh tra các công trình, dự án sản xuất gạch, ngói ngoài vùng đất bãi để bảo đảm tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, nhất là đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, bảo vệ môi trường. Kiên quyết đóng cửa các nhà máy sản xuất gạch, ngói gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Bình, tỉnh Hà Nam trong việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi, vật liệu xây dựng; triển khai đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng trong đấu tranh phòng, chống các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên sông Hồng, sông Luộc.

Việc triển khai thực hiện sẽ được tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Sông Hồng

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/hung-yen-tang-cuong-quan-ly-ve-khai-thac-kinh-doanh-cat-soi-tren-tuyen-song-hong-va-song-luoc-89079.html