Hồng Ánh chuẩn bị lên xe hoa

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Trong hàng “sao” nữ, Hồng Ánh được xem là người lặng lẽ và kín tiếng nhất, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nhiều năm nay, mặc cho nhiều người thắc mắc, đoán già đoán non, chị vẫn “kín như bưng”. Mới đây, vừa...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/hau_truong/2008/mlfolder.2007-12-28.9631471878/20081230.58585.html