Hơn 5 tỷ đồng cho trẻ em khuyết tật

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, đại diện hãng NamYang - Tập đoàn thực phẩm hàng đầu của Hàn Quốc, trong đó có sản phẩm sữa XO, đã đến thăm hỏi và tặng quà ở Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Thiên Phước

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2008/6/154772