Hơn 30,7 triệu tờ báo, tạp chí đến với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cấp không một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK), năm 2008, Công ty phát hành báo chí T.Ư và các đơn vị trong ngành bưu điện chuyển phát hơn 30,77 triệu tờ báo, tạp chí, chuyên đề của hơn 20 ấn phẩm báo chí phục vụ bà con các bản làng xa xôi, vùng DTTS.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138225&sub=134&top=43