Hơn 1.000 SV sửng sốt vì nguy cơ bị buộc thôi học

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - 1.028/5.073 sinh viên khóa 2006 và 2007 đang học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng có nguy cơ bị buộc thôi học do kết quả học tập không đạt theo cách tính điểm mới khi nhà trường quyết định áp dụng Qui chế 43.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=102454