Hội quân... tìm giải pháp

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 25-12, Hội nghị Chính phủ triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch và ngân sách đã khai mạc tại Hà Nội. Các thành viên Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 64 tỉnh, thành phố đã về dự.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.27220.qdnd