Hội đồng Bảo an gia hạn nhiệm kỳ của UNMIL

    Gốc

    Ngày 29/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn thêm một năm nhiệm kỳ của Phái bộ Liên hợp quốc tại Liberia (UNMIL) cho tới ngày 30/9/2009.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/269973/Default.aspx