Điểm tránh nắng miễn phí: Hiệu quả lớn từ mô hình nhân văn

Điểm tránh nắng miễn phí: Hiệu quả lớn từ mô hình nhân văn

Những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều người dân sống trên địa bàn Hà Nội hào hứng, phấn khởi khi có các điểm...
Những điểm trú nắng nóng cho người lao động nghèo ở Hà Nội

Những điểm trú nắng nóng cho người lao động nghèo ở Hà Nội