Hoãn họp về vấn đề hạt nhân của Iran

    Gốc

    Ngoại trưởng 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức đã quyết định hoãn cuộc họp bàn về các biện pháp mới chống Iran, với lý do vắng Nga.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/269116/Default.aspx