Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung học tiếp chương trình PTTH

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Tôi đã bắt đầu trở lại trường PTTH Quang Trung, Đà Nẵng để hoàn tất chương trình PTTH, cũng được hai tuần rồi", Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung nói

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=108625