Hòa Bình phấn đấu tạo việc làm cho 16 nghìn lao động

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2008, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. Trong năm 2008, các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139740&sub=130&top=37