Hỗ trợ đoàn viên, cán bộ CĐ khó khăn

    Gốc

    (NLĐ)- LĐLĐ TPHCM vừa triển khai kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, cán bộ CĐ có hoàn cảnh khó khăn

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/241369.asp