Hồ Quỳnh Hương đóng phim hành động

    Gốc

    Hanoinet - "Phim mà Hương sắp tham gia có tên là Bản hợp đồng - một bộ phim hành động được đầu tư kinh phí khá lớn của Hàn Quốc", Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=95523