Hàng tỷ mét khối nước mưa đang bị lãng phí

    Gốc

    Chỉ riêng TP Hồ Chí Minh, lượng nước mưa hằng năm ở đây đã lên tới 1 tỷ m3, nếu tính nhiều tỉnh, thành khác cộng lại thì rất nhiều tỷ mét khối nước mưa đã bị lãng phí một cách đáng tiếc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/9/75337.cand