Hai trận động đất ở Inđônêxia

    Báo VTC News
    Gốc

    Sáng 25/12 tại Inđônêxia đã xảy ra hai trận động đất cường độ 5,3 độ ríchte và 5,1 độ ríchte, làm rung chuyển tỉnh Bengkulu trên đảo Sumatra.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229267/Default.aspx