Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất chỉ 300 nghìn

Mức thưởng Tết năm 2023 cao nhất tại Hà Nội đạt 400 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, bằng mức cao nhất của năm 2022, song mức thưởng thấp nhất cũng thuộc nhóm doanh nghiệp này với chỉ 300.000 đồng…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2023 của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch bình quân 860.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 3.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Tiền lương bình quân năm 2022 ở khối doanh nghiệp này là 7.000.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 34.000.000 đồng/người/tháng; thấp nhất là 5.100.000 đồng/người/tháng.

Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch bình quân 500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.000.000 đồng/người; thấp nhất là 400.000 đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân đạt 3.300.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Về tiền lương bình quân năm 2022 đạt 6.950.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 70.000.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 5.100.000 đồng/người/tháng

Với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết Dương lịch mức bình quân là 650.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 29.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Dịp Tết Nguyên đán 2023, mức thưởng bình quân là 3.550.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Trước đó, về thưởng Tết năm 2022 của Hà Nội, khối doanh nghiệp dân doanh cũng từng có mức thưởng cao nhất với 400 triệu đồng, như vậy năm nay mức thưởng cao nhất của Hà Nội không có sự thay đổi.

Về tiền lương bình quân năm 2022 ở nhóm doanh nghiệp này đạt 6.800.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 180.000.000 đồng/người/tháng và doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.680.000 đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Dương lịch đạt bình quân 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 125.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người.

Với Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 4.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Tiền lương bình quân năm 2022 ở khối doanh nghiệp này đạt 7.400.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 70.000.000 đồng/người/tháng và doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.680.000 đồng/người/tháng.

Trước đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng dự báo tiền thưởng của người lao động trên địa bàn năm 2023 sẽ giảm hơn so với năm 2022, trong đó mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ.

Qua số liệu thống kê cho thấy, hầu hết mức thưởng bình quân trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đều có giảm so với năm 2023. Cụ thể, ở khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương năm 2022 lịch bình quân là 900.000 đồng/người, thì Tết Dương lịch năm 2023 giảm còn 860.000 đồng. Thưởng trung bình dịp Tết Nguyên đán cũng giảm từ mức 3.200.000 đồng còn 3.100.000 đồng, mức thưởng cao nhất giảm từ 23.000.000 đồng xuống 20.000.000 đồng.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch không thay đổi với 500.000 đồng, song mức thưởng cao nhất dịp này giảm còn 3.000.000 đồng (năm 2022 đạt 4.000.000 đồng).

Mức thưởng dịp Tết Nguyên đán cũng giảm còn 3.300.000 đồng (năm 2022 là 3.400.000 đồng), song mức thưởng cao nhất lại tăng lên 35.000.000 đồng so với mức 28.000.000 của năm 2022...

Liên quan đến vấn đề thưởng Tết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương khảo sát, nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết theo kết quả sản xuất, kinh doanh cho người lao động ở các doanh nghiệp, báo cáo về Bộ trước ngày 25/12/2022. Đến nay, qua số liệu thống kê đã có khoảng trên 20 địa phương có báo cáo thưởng Tết.

Theo quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản, hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, và phải được công khai tại nơi làm việc.

Tiền thưởng dù không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động, nhưng thống kê hằng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đều có tiền thưởng Tết, chỉ trừ một số trường hợp cực kỳ khó khăn.

Nhật Dương

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/ha-noi-thuong-tet-cao-nhat-400-trieu-dong-thap-nhat-chi-300-nghin.htm