Hà Nội: Thành lập nhiều cụm công nghiệp

UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập các cụm công nghiệp tại huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Đông Anh, Thạch Thất, Chương Mỹ.

Hà Nội: Thành lập nhiều cụm công nghiệp - Ảnh 1

Cụ thể, Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai làm chủ đầu tư, có quy mô 37,78ha... Cụm công nghiệp Đắc Sở (xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư, có quy mô 6,28ha... Cụm công nghiệp Liên Hà (xã Liên Hà, huyện Đông Anh), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh làm chủ đầu tư, có quy mô 2,8ha... Cụm công nghiệp đồ mộc dân dụng Phùng Xá (xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất), có quy mô 4,2ha.

Tại huyện Chương Mỹ, Cụm công nghiệp Đông Sơn (xã Đông Sơn) có quy mô 4,8ha. Cụm công nghiệp Đại Yên (xã Đại Yên) có quy mô 1,4ha. Cụm công nghiệp Phụng Châu (xã Phụng Châu) quy mô 4,5ha...

Gia Khánh