Hà Nội: Hỗ trợ kịch trần cho nông dân mất đất

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Hộ gia đình, cá nhân nhận nhà tái định cư còn được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng/hộ.

    “Nghị định 69/2009 quy định mức hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm 1,5-5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi. Hà Nội dự kiến sẽ áp dụng mức hỗ trợ kịch trần”. Ông Nguyễn Đức Biền, Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội, cho biết tại hội nghị góp ý dự thảo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của TP Hà Nội vào hôm qua (11-9). Quy định cứng để tránh tùy tiện Ông Biền lý giải, quy định cứng “mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng năm lần giá trị đất nông nghiệp” như vậy là để tránh sự tùy tiện của cán bộ nhà nước trong việc áp mức hỗ trợ cho người dân. Nhưng quan trọng hơn là đảm bảo quyền lợi tối đa cho nông dân bị thu hồi đất. Áp vào thực tế, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội cho biết đối với đất nông nghiệp ở khu vực Đông Anh, Mê Linh, theo quy định hiện hành thì người dân mất đất sẽ được nhận khoảng 200.000 đồng/m2, bao gồm cả tiền đền bù và hỗ trợ. Với dự thảo quy định mới, số tiền này sẽ khoảng một triệu đồng/m2. Theo dự thảo, TP Hà Nội chỉ hỗ trợ bằng tiền để người dân chuyển đổi nghề, tạo việc làm chứ không hỗ trợ bằng nhà và đất. “Quy định như vậy là vì quy hoạch phát triển thủ đô văn minh, hiện đại phải hạn chế hình thành nhiều khu dân cư manh mún, nhỏ lẻ như hiện nay. Mặt khác, thực tế trong thời gian qua khi áp dụng chính sách hỗ trợ cho hộ dân bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp thì phần lớn các hộ dân có nguyện vọng nhận tiền” - ông Biền lý giải. Dự thảo cũng quy định,người bị thu hồi đất sản xuất trong độ tuổi lao động, có nhu cầu được học nghề sẽ được cấp thẻ học nghề. Mức hỗ trợ tối đa không quá sáu triệu đồng/thẻ. Nhận căn hộ được thêm 100 triệu đồng Hà Nội dự kiến diện tích tái định cư tối thiểu khi được giao đất là 40 m2, 45 m2 với nhà chung cư. Hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được nhận khoản chênh lệch đó. Trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư thì sẽ được nhận tiền. Riêng hộ gia đình, cá nhân được tái định cư bằng căn hộ chung cư còn được hỗ trợ một khoản tiền bằng 100 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, người bị thu hồi đất có nhà ở được hỗ trợ di chuyển, mức hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư là 500.000 đồng/nhân khẩu/tháng, mức hỗ trợ không quá ba triệu đồng/hộ/tháng. Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, nếu ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thì được hoàn trả tiền này bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. “Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không chỉ quan tâm đến lợi ích của người bị mất đất mà quyền lợi của nhà đầu tư cũng được đảm bảo. Mọi chi phí doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư... sẽ được nhà nước hoàn trả bằng việc trừ vào tiền sử dụng đất, thuê đất thay vì trước đây doanh nghiệp chỉ được trừ tiền đền bù...” - ông Biền phân tích.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=269712