Hà Nội đẹp và chưa đẹp | 23/05/2024

Sen hồ Tây vào mùa; Ao cá Bác Hồ trở thành hồ câu; Tuyến phố có đèn nhưng vẫn tối; Dự án mở đường Lê Quang Đạo kéo dài có lấp hồ?... là những tin chính trong bản tin hôm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-dp-va-chua-dp-23-05-2024-239456.htm