Hà Nội có thể úng ngập kéo dài

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trong điều kiện không mưa, việc tiêu thoát úng ngập trên toàn TP Hà Nội phải đến cuối tuần mới hoàn tất. Kiểm tra, di dời người dân và tài sản ở các khu chung cư, khu nhà ở xuống cấp

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/245230.asp