GMD lập công ty liên doanh tại Vũng Tàu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển – Gemadept vừa công bố việc thành lập Công ty Cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển Vũng Tàu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=7814d8c580950e&page=category