Giáo viên ngoài công lập ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ 3,7 triệu đồng

  Báo Tiền Phong
  107 liên quanGốc

  Chính phủ vừa có Nghị quyết số 103/NQ-CP về Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

  Trước ảnh hưởng của đại dịch đối với ngành giáo dục, đặc biệt là bậc mầm non, tiểu học ngoài công lập, Chính phủ có chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

  Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; cơ sở giáo dục tiểu học tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS, Trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch.

  Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sẽ được hưởng chính sách khi đảm bảo điều kiện là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng, chống dịch từ 1/5/2021 đến hết 31/12/2021; đối tượng nghỉ việc không hưởng lương 1 tháng trở lên; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động…

  Mức hỗ trợ một lần mức 3,7 triệu đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương; Hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12, Nghị quyết 68/NQ-CP.

  Thời gian áp dụng mức hỗ trợ đến hết tháng 31/12/2022.

  Hà Linh

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giao-vien-ngoai-cong-lap-anh-huong-covid-19-duoc-ho-tro-3-7-trieu-dong-post1460922.tpo