Giáo viên hợp đồng và nỗi lo... mất việc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Đến một lúc nào đó, tất cả giáo viên sẽ làm việc theo chế độ hợp đồng dài hạn và nếu dạy không tốt sẽ phải ra khỏi ngành, để chỗ cho những sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm thay thế”- Quan điểm này thể hiện quyết tâm của ngành trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=45072