Gian trưng bày của TTXVN tại Hội Báo toàn quốc 2019 thu hút độc giả

Gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo Toàn quốc có chủ đề 'Nguồn thông tin tin cậy nhất,' giới thiệu các sản phẩm thông tin đủ các loại hình: tin văn bản, tin ảnh, truyền hình, đồ họa...

Gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo Toàn quốc có chủ đề 'Nguồn thông tin tin cậy nhất,' giới thiệu các sản phẩm thông tin đủ các loại hình: tin văn bản, tin ảnh, truyền hình, đồ họa... Trong ảnh: Tổng Giám đốc TTXVN, Nguyễn Đức Lợi tham quan gian Trưng bày của TTXVN. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Các đại biểu Hội Nhà báo tham quan gian trưng bày của TTXVN. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Đông đảo người xem tham quan gian trưng bày của TTXVN. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Đông đảo người xem tham quan gian trưng bày của TTXVN.(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Đông đảo người xem tham quan gian trưng bày của TTXVN. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Đông đảo bạn đọc tham quan gian trưng bày của TTXVN.(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Đông đảo người xem tham quan gian trưng bày của TTXVN. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)